18.04.2012

Z encyklopedii 1982 i 1994

Uwaga: przedstawione poniżej definicje stanowią poglądy (opinie) ich autorów i niektóre z nich mogą nie przedstawiać współczesnej, rzetelnej i pogłębionej wiedzy na temat poszczególnych zagadnień.

Encyklopedia popularna PWN, wyd. XX, Warszawa 1982:
 • zboczenie płciowe (perwersja) — wszelka postać zaspokajania popędu płciowego odbiegająca od prawidłowego, np. homoseksualizm, sadyzm (s. 889)
 • homoseksualizm (inwersja seksualna, uranizm) — popęd płciowy do osobników tej samej płci; wśród mężczyzn - pederastia, wśród kobiet — miłość lesbijska (s. 279)
 • heteroseksualizm — brak takiego hasła
 • popędpsychol. biologicznie uwarunkowany wewn. czynnik wywołany przez określoną potrzebę organizmu, warunkujący określone formy zachowania się zmierzające do zaspokojenia tej potrzeby, np. popęd płciowy (s. 612)
 • orientacja seksualna — brak takiego hasła
 • gej — brak takiego hasła
Encyklopedia popularna PWN, wyd. XXIV zm. i uzup., Warszawa 1994:
 • zboczenie płciowe (perwersja) — wszelka postać zaspokajania popędu płciowego odbiegająca od prawidłowego, np. sadyzm (s. 978)
 • homoseksualizm (inwersja seksualna, uranizm) — popęd płciowy do osobników tej samej płci; wśród mężczyzn — pederastia, wśród kobiet — miłość lesbijska (s. 303)
 • heteroseksualizm — brak takiego hasła
 • popęd — biologicznie uwarunkowany mechanizm motywacyjny, uruchamiany w sytuacjach zagrożenia (działanie szkodliwych bodźców) lub niezaspokojenia podstawowych potrzeb organizmu (np. p. głodu, p. płciowy); termin niejednolicie definiowany, niekiedy używany zamiennie z terminami instynkt, potrzeba
 • orientacja seksualna — brak takiego hasła
 • gej — brak takiego hasła 
Ciąg dalszy nastąpi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz